Privacy policy

プライバシーポリシー

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Business Frontier Kyodo Kumiai (Sau đây được gọi là “Nghiệp đoàn”) đã thiết lập phương châm bảo mật thông tin cá nhân, xây dựng cơ chế bảo mật thông tin cá nhân và thúc đẩy việc bảo mật thông tin cá nhân bằng cách đẩy mạnh việc toàn bộ nhân viên nhận thức triệt để tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nghiệp đoàn luôn cập nhật các thông tin cá nhân của khách hàng một cách chính xác và mới nhất. Để phòng chống rò rỉ, phá hỏng, thất lạc hay xâm nhập bất chính đến các thông tin cá nhân, Nghiệp đoàn tổ chức thực thi đối sách an toàn nghiêm ngặt, quản lý, thực hiện các biện pháp cần thiết như quán triệt việc đào tạo nhân viên, duy trì hệ thống bảo mật, bảo trì hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin cá nhân được ủy thác từ khách hàng, Nghiệp đoàn sẽ giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn và liên lạc bằng cách gửi tài liệu hay thư điện tử.

NGHIÊM CẤM CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Nghiệp đoàn quản lý một cách phù hợp đối với các thông tin cá nhân được uỷ thác từ khách hàng, cũng như không công khai thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ các trường hợp tương thích dưới đây:

  • ・Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng.
  • ・Trường hợp công khai cho nhà cung cấp dịch vụ do Nghiệp đoàn uỷ thác thực hiện nhằm cung cấp các dịch vụ theo nguyện vọng của khách hàng.
  • ・Trường hợp cần thiết phải công khai dựa theo pháp lệnh.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để đảm bảo tính an toàn cũng như tính chính xác của thông tin cá nhân, Nghiệp đoàn xây dựng kế hoạch an toàn bảo mật.

THAM CHIẾU CHÍNH CHỦ

Trường hợp quý khách hàng muốn xóa bỏ, chỉnh sửa, tham chiếu thông tin của mình, Nghiệp đoàn sẽ trả lời sau khi xác nhận khách hàng là chính chủ.

XEM XÉT VÀ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN, PHÁP LỆNH

Nghiệp đoàn sẽ tuân thủ, áp dụng theo pháp lệnh của Nhật Bản và các quy phạm khác đối với các thông tin cá nhân thông sở hữu, bên cạnh đó sẽ nổ lực cải thiện và điều chỉnh nội dung chính sách này một cách phù hợp.

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tiếp nhận thông tin cá nhân của Nghiệp đoàn, vui lòng liên hệ đến liên lạc dưới đây:

BUSINESS FRONTIER KYODO KUMIAI
〒473-0916 68, Tsurukui, Yoshiwara-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan.
TEL: +81-565-51-6858 FAX: +81-565-54-8444

Contact

お問い合せ

お問い合せはお電話にて承っております。

0565-51-6858

<受付時間> 平日9:00~17:00

0565-51-6858

<受付時間>
平日9:00~17:00

×